Categorizamos a nuestros Socios/Financiadores Públicos, en tres segmentos, según criterio de actuación territorial:

 

 

 ASPANAES - Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista da provincia da Coruña
http://aspanaes.org/
http://aspanaes.org/index.php?V_dir=contents&V_mod=articulos&id=241