Planes de vida de calidad
        para las personas con TEA y sus familias

Administración Local

 

Convenio ano 2022
 

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2022 - 30/09/2022

Importe: 3.000,00 €

 

Convenio ano 2021

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2021 - 30/09/2021

Importe: 3.000,00 €

 

Convenio ano 2020

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2020 - 30/09/2020

Importe: 3.000,00 €

 

Convenio ano 2019

Órgano concedente: Concello de Santiago. Concellería da Area de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.

Proxecto: Información, orientación, valoración e apoio ás familias

Data de realización: 01/01/2019 - 30/09/2019

Importe: 3.000,00 €

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Convenio de Colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (T.E.A), da provincia de A Coruña, Aspanaes, polo que se instrumenta unha subvención nomitativa para cofinanciar o equipamento do Servizo de Atención Diurna Terapéutica para Persoas con Autismo no ano 2021

Órgano concedente:  Deputación Provincial da Coruña

Proxecto:  Equipamento servizo de atención diurna terapéutica para personas con Autismo

Importe:  125.000,00 €

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2021

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: "Autonomía Persoal para Persoas con TEA"

Importe: 19.500,00 €

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2020

Órgano concedente: Deputación Provincial da Coruña

Proxecto: "Autonomía Persoal"

Importe: 25.000,00 €

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2022
 

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Valoración, apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2022  -  30/11/2022

Importe: 17.650,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2021

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Valoración, apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2021  -  30/11/2021

Importe: 18.000,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2020

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Valoración, apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2020  -  30/11/2020

Importe: 17.800,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2019

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Programa de apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2019  -  30/11/2019

Importe: 18.000,00 €

 

Subvencións dirixidas ás Entidades Sociais para o ano 2018

Organo concedente: Concello de As Pontes de García Rodríguez

Proxecto: "Programa de apoio familiar e inclusión social"

Data de realización: 01/01/2018  -  30/11/2018

Importe: 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Subvención 2022

Organo concedente: Concello de Culleredo

Convocatoria: Subvencións municipais destinadas a asociación e entidades sen ánimo de lucro do termo municipal de Culleredo.

Proxecto: Servizo de atención diurna terapéutica Aspanaes Castelo 

Importe: 6.000,00 €

Liña de actuación 1: promoción de servizos, programas, proxectos e actividades no ámbito dos servizos sociais.

 

Subvención 2019

Organo concedente: Concello de Culleredo

Proxecto: Aulas terapéuticas: equipamento e materiais actividades 

Data de realización: 01/01/2018 -  30/06/2019

Importe: 1.350,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Convenio ano 2021

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2021 -  30/10/2021

Importe: 5.000,00 €

 

Convenio ano 2020

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2020 -  30/10/2020

Importe: 5.000,00 €

 

Convenio ano 2019

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2019 -  31/12/2019

Importe: 5.000,00 €

 

Convenio ano 2018

Organo concedente: Concello de Ferrol

Data de realización: 01/01/2018 -  30/11/2018

Importe: 5.000,00 €

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Convenio ano 2021

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2021 -  31/12/2021

Importe: 12.000,00 €

 

Convenio ano 2020

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2020 -  31/12/2020

Importe: 12.000,00 €

 

Convenio ano 2019

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2019 -  31/12/2019

Importe: 12.000,00 €

 

Convenio ano 2018

Organo concedente: Concello de Narón

Data de realización: 01/01/2018 -  31/12/2018

Importe: 12.000,00 €

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

     
test